Ödmjukhet, utbildande i värderingar

Det finns många definitioner av ödmjukhet, som mest hör till kunskapsområden som etik, teologi eller antropologi. Flera författare beskriver ödmjuka människor som individer med en Realistisk kunskap om sig själva, både dess brister och dess egenskaper.

De uppvisar inte ostentatiskt sina prestationer (de är blygsamma), men inte heller misslyckas de objektivt framgångsrikt (alltid definierar sig som värdelös eller förnekar gratulationer för något bra gjort betyder inte att vara ödmjuk, kanske motsatsen).

En ödmjuk person relativiserar sin roll i samhället, anses inte vare sig så viktig eller så obetydlig. Håller en öppen och icke-defensiv inställning till råd och korrigeringar. Han tar hand om sig själv och spenderar mer tid med andra. Det står ut för sin förmåga att uppskatta värdet av människor och av saker som respekterar deras skillnader. De som är nära någon ödmjuka känner sig bekväma, eftersom de ofta får mer positiva känslor.


Ödmjukhet sedan barndomen

Logiskt är den idealiska miljön där instilling av ödmjukhet, utbildande i värderingar, familjen, och det mest fördelaktiga ögonblicket ligger i barndomen. Liksom någon annan dygd, överförs genom äldres exempel. Att vittna om en ödmjukhet uppmanar andra att efterlikna det (till exempel om man i en diskussion har påstått att den har varit fel, känner den andra vanligtvis också sina misstag).

Genom små dagliga handlingar kommer barnen gradvis att införliva denna dygd i deras repertoar av beteenden och deras värdesystem.

Två grundläggande element för att inkubera ödmjukhet är förlåtelse och tacksamhet. Ett barn som är tacksam och vet hur man förlåter och ber om förlåtelse kommer att få grunden att bibehålla värdet av ödmjukhet.


Hur kan ödmjukhet utbildas?

Det finns många sätt att uppnå detta och det finns flera gånger dagligen. Således, till exempel, en far som, efter att ha dömt eller reprimanderat sin son, känner igen sitt misstag och ber om förlåtelse, är en positiv modell av ödmjukhet (inte ett hot mot hans auktoritet, som någon rädsla). En förälders icke-defensiva inställning vid tidpunkten för mottagandet av en anklagelse från den andra makan, accepterar barnets hjälp eller rättelse eller förmodligen tar en personlig prestation är också tillfällen att utöva det.

Barn kan lära sig att värdesätta och respektera sina egna och andras saker (ta hand om eller låna leksaker), uppmuntra dem att slutföra läxor för att göra livet roligt för andra (sätt ett bord, städa, beställas) eller inte när en framgång i skolan uppnås. Alla är bra tillfällen för att visa dig vägen till ödmjukhet. Det är också viktigt att hjälpa barn - och särskilt ungdomar - att sätta sig i stället för andra. Om de någonsin blir arg eftersom någon annan gjorde ett misstag med dem, skulle ödmjukhet hjälpa dem att förlåta, eftersom de skulle veta att de kunde göra misstag själva. Återigen är familjen nyckeln.


Alfonso Sánchez-Carpintero

Det kan intressera dig:

- Utbilda sig i värderingar, generositet

- Värdet av insatserna i tidig barndomsutbildning

- Idéer att lära barn att samarbeta

Video: Jesus om rädsla, smärta, krig & Donald Trump


Intressanta Artiklar

Musik förbättrar talinlärning hos spädbarn

Musik förbättrar talinlärning hos spädbarn

Att musik är bra är något som nästan ingen tvivlar: det ökar kreativiteten, det kan hjälpa till att slappna av eller spridas och det förstås naturligtvis. Forskare från Institute of Learning and...

20% av företagen letar efter nya mödrar

20% av företagen letar efter nya mödrar

Att förena arbete och moderskap fortsätter att vara en utmaning för många kvinnor i nästan alla länder i världen. Speciellt i Spanien är denna ansträngning särskilt svår på grund av de begränsade...

Mindfulness, fördelarna med mindfulness

Mindfulness, fördelarna med mindfulness

Att vara medveten om nuet och verkligheten är grunden för den nya strömmen mindfulness med vilken psykologi och psykiatri syftar till att hjälpa människor som lider av en rad psykiska sjukdomar,...