Mer än 80% av spanska familjer väljer en barnflicka för sina barn enligt deras fysiska

Enligt en ny studie skulle 8 av tio föräldrar i Spanien inte anställa personal för att ta hand om sina barn som inte oroa sig för deras utseende, framför Holland, Italien, Finland, Danmark och Norge.

Åttioen procent av de spanska familjerna väljer barnens barnpassning baserat på deras utseende. Bärande piercingar, tatueringar eller till och med övervikt är faktorer som föräldrar tar hänsyn till vid tidpunkten för valet av den professionella som ska ta hand om barnen.

Studien, utförs internationellt av Sitly, en plattform som förbinder familjer som söker barnbarn i 9 länder i världen, platser Spanien på européernas huvud, som föräldrar som ägnar mer uppmärksamhet åt kängururernas fysiska utseende i en arbetsintervju. Denna höga oro för utseendet står i motsats till den vikt som spanjorerna ger till andra faktorer som träning eller utbildning, upptar en tredjedel i urvalskriterierna vid val av vårdgivare.


Detaljer som att ha piercingar eller tatueringar kan också vara faktorer för att utesluta en professionell, även om det här kan ha erfarenhet och referenser. Så a 17% av familjerna skulle aldrig anställa en känguru med piercingar och 13% skulle aldrig välja en vårdgivare för sina barn som bar tatueringar.

"Med den takt som många föräldrar har idag - med marathonarbetsdagar och brist på hjälp för att underlätta försoning - spelar känguruer en allt viktigare roll i familjernas liv", förklarar Patricia Adam, ansvarig för Sitly kommunikation. "De letar efter en person som inte bara har erfarenhet och referenser, men kan också vara ett bra exempel för sina barn, och föräldrarna blir alltmer selektiva när det gäller att hyra en barnvakt".


De viktigaste skillnaderna med andra länder

Resultaten av studien ger andra data av intresse. Inte bara aspekten beaktas av familjer när man fattar beslut om vilken professionell man väljer att ta hand om barn, de uppmärksammar också andra faktorer som utbildning eller tobak. en 48% av de spanska föräldrarna skulle aldrig hyra en barnvakt som röktade och kvartalen av de svarande skulle inte beslutas av en vårdnadshavare som inte hade utbildning eller som hade låg utbildningsnivå.

Italien är det land som ger större betydelse för studienivån när det gäller att hyra känguru, oro för fysiskt utseende eller snus är minimal jämfört med andra europeiska länder. 46% av de italienska föräldrarna skulle inte anställa en vårdnadshavare för sina barn som hade låg akademisk utbildning.


De skandinaviska länderna står dock i spetsen när det gäller hälsomedvetenhet. sålunda, De danska föräldrarna tar som huvudbehov att välja barnpassning, 86 procent skulle aldrig hyra en rökare. Bakom dem var norrmänna med 68 procent och de finska familjerna med 60 procent av föräldrarna helt emot tobak.

Video: El Reset y El Amor (Completo) Suzanne Powell - Barcelona - 17-03-2011


Intressanta Artiklar

Hur man utnyttjar rabatter och inte slösar

Hur man utnyttjar rabatter och inte slösar

Januari sluttningen når slutet och tack vare rabatter Många familjer har råd att köpa produkter till mycket överkomliga priser. Men det finns tillfällen när människor blir bäras av dessa rabatter och...

Ordern och dess betydelse vid tidig barndomsutbildning

Ordern och dess betydelse vid tidig barndomsutbildning

Ordern Det är inte ett slut, men en utgångspunkt för att organisera dina idéer och din tid. När vi pratar om dyd av ordern Vi kan göra det ur flera synvinklar: idéordning, det vill säga vi vet vad vi...