Rädsla för faderskap, hur man lämnar tvivel?

Att vara en pappa är en upplevelse full av glädje som förändrar livet. Men just på grund av denna förändring kan det orsaka rädsla hos vuxna som står inför beslutet att föra ett barn till världen. Kommer jag kunna möta detta ansvar? Kan jag ändra någon så känslig? Hur kommer parets dagliga liv att vara från och med nu?

Men alla dessa rädsla De ligger i föräldrarnas huvud och i de flesta fall är de helt enkelt relaterade till rädslan som orsakas av en ny situation. Av denna anledning fokuserar Sara Navarretes psykologiska center på dessa fall så att ingen känner sig oförmögen att möta barnets ankomst hemma.


Vanliga rädslor för faderskap

Navarrete utsätter följande rädslor som de vanligaste bland föräldrar som står inför beslutet att bli föräldrar:

- Rädsla för stark rutinförändring. Föräldrar kan känna att deras liv kan förändras drastiskt och att en bebis kommer att förändra sitt liv så att det blir värre att hindra dem från att njuta av andra aspekter.

- Rädsla för att göra livet förenligt med barnomsorg. Arbetet kräver många timmar, kommer det att vara möjligt att förena båda världarna? Kan barnet få all den uppmärksamhet det kräver?

- Osäkerhet om förmågan att vara bra föräldrar. Faderskapet är en ny erfarenhet som aldrig står inför. Hur kommer denna situation att upplevas? Har de nödvändiga färdigheter för att möta det?


Tänk på rädslan innan du blir föräldrar

Rädsla innan man blir förälder är normalt, men de måste också vara övervinna. Navarrete föreslår följande tips för att ta itu med dem:

- Prata med din partner om rädsla och osäkerhet. Stöd från den andra personen är mycket viktigt i dessa situationer och kommer alltid att vara där för att komma ihåg att dessa terrors är ogrundade.

- Lita på sig själv. Varje person är född med förmågan att vara en bra pappa eller en bra mamma. Med förtroende och engagemang kommer allt att sluta bra.

- Förbered. Om terrorismen inte kan möta denna situation, finns det förberedelsekurser som lär ut de grundläggande begreppen för föräldrar, från hur man tar barnet till blöjbytet.

- Positiv projicering. Ett bra sätt att tänka på att allt kommer att vara bra är att föreställa sig de goda punkter som kommer: familjen går, den första julen med ett barn. Alla dessa minnen kommer.


- Inga jämförelser. De tidigare exemplen är bra för lärande och mottagande av råd, men varje person är en värld och jämförelser är av liten användning.

Damián Montero

Intressanta Artiklar

Säkerhetsbältet under graviditeten

Säkerhetsbältet under graviditeten

denSäkerhetsbälte under graviditeten Det är ett viktigt element för att förhindra effekterna av olyckor. Det kan dock bli ett problem för den gravida kvinnan och hennes barn om det inte bärs...

10 måste se platser i Granada med barn och familj

10 måste se platser i Granada med barn och familj

Hav och berg, historia och modernitet. Granada är ett land som har praktiskt taget allt: a magnifik kust, ett bra berg för skidåkning eller sommarsport och vackra städer som har varit exceptionella...

Detta utvecklar barnets känsla av balans

Detta utvecklar barnets känsla av balans

den känsla av balans Det ger oss en permanent orientering i rymdens tre dimensioner. För detta använder han olika strukturer som vestibulär apparatur, ögon och kutan och djup känslighet. Av dem alla...

Fem tips för att utbilda barn i vänlighet

Fem tips för att utbilda barn i vänlighet

Vi vill allaAtt våra barn är bra, jobbiga, smarta ... och framför allt att de är lycklig. En av nycklarna till lycka är inte att ge många gåvor till våra avkommor, men att utbilda dem bra så att de...