Fördelarna med intergenerationell samexistens

Konceptet familj är mycket bredare än faderns, morens eller syskonens. Morföräldrar är också en del av dessa kärnor. Denna siffra underlättar aspekter som förlikning och hjälper också nya föräldrar att ha en bas för att basera uppväxten av sina barn. avkommor, samtidigt som de presenteras som en bra referens för den minsta av huset.

Ibland är morföräldrar även en del av detta hem och lever dagligen med sina barn och barnbarn. Även, som i alla förhållanden, kan friktioner uppstå i vägen för att fokusera denna dag i dag. Men multigenerational familj Det har flera fördelar som delas bland alla medlemmar i den här inhemska enheten och som bör utnyttjas till det maximala.


Omstrukturering av befolkningen

Varför är det viktigt multigenerational familj på senare tid? Svaret ligger i befolkningens åldrande i Europa och i de flesta första världsländerna. Medicinska framsteg har ökat livslängden växer och närvaron av morföräldrar i sina barns och barnbarns liv för att vara längre.

Det gör det nödvändigt att hitta en plats för morföräldrar i familjen. Ett boende som borde nytta både de yngre generationerna som finns i hemmet såväl som de äldre generationerna. Därför är de främsta fördelarna med multigenerationella familjer, de äldre inte ensamma, och på så sätt undviks ett av de största problemen inom denna sektor av befolkningen.


Som anges i en gemensam publikation av Universitetet i Murcia och Universitetsforskningsinstitutet, både äldre generationer och yngre generationer, kan dela sina intressen och behov på ett sätt som skapar en symbios mellan båda punkterna:

Behov av äldre:

- Utbilda och höja som de gjorde i sin dag med sina egna barn.

- Lär allt som lärde sig och vidarebefordra sina tullar och värderingar.

- Överför ditt arv till din familj (barnbarn i detta fall).

Behov av föräldrar:

- Försoning, en person som kan ta hand om sina barn när de är på jobbet och som ger tillräckligt med förtroende för att vara lugna.

- Närvaro av sina egna föräldrar och ytterligare stärka det band de har utvecklat tidigare.


Behov av de minsta:

- Få utmärkt vård från någon du litar på och dela den förälderstil som föräldrar vill genomföra.

- En positiv modell att leta efter, även när deras föräldrar inte är närvarande i hemmet.

- Vet varifrån det kommer och vet dess förflutna.

Fördelar med generationer mellan generationerna

Som svar på de behov som varje medlem av generationerna mellan generationerna kan ha och hur man kan komplettera dessa krav med de övriga kan följande fördelar härledas från detta samexistens:

- Det förbättrar äldre människors självkänsla genom att få dem att känna sig älskade igen och lämna undan den ensamhet som påverkar denna sektion av befolkningen.

- Öka din vitalitet och din önskan att leva och satsa på en ny stil som är mer aktiv efter att ha fångat den yngsta energin.

- De fortsätter att lära av de nya generationerna, kunna bättre förstå de förändringar som har hänt i världen där de är integrerade.

- Unga människor ändrar sin uppfattning gentemot äldre, de ser oss redan som någon långt ifrån dem som inte kan förstå.

- De utökar sitt supportnät i svåra tider.

- De yngre generationerna känner till nya värderingar och andra sätt att se livet.

- Någon med totalt förtroende förblir ansvarig för den minsta av huset.

Damián Montero

Video: Fördelarna med att vara hund


Intressanta Artiklar

Barnets första babbling

Barnets första babbling

Språket är resultatet av ett komplext lärande där barnet börjar sin hjärna, öronen, hans talapparat och hans förmåga att gest. Trots att man hittills trodde att de första stavelserna var universella,...

Fem idealiska bärbara madrasser och skötbord för barn

Fem idealiska bärbara madrasser och skötbord för barn

Det finns många typer av baby växlare, och en av dem är bärbar som låter dig placera dem vart du vill i huset och även ta dem när du åker på en resa med din lilla. För sin användbarhet väljer vi fem...

Mot melanom skyddar barn från solen

Mot melanom skyddar barn från solen

Förekomsten av hudcancer har ökat för att stå vid 132 000 fall av nya melanom årligen. Det uppskattas att En av 33 barn kommer att ha melanom och en av riskfaktorerna för denna sjukdom ges genom...