Primärutbildning, de första stegen i barnets autonomi

Tillsammans med familjen är skolan den näst viktigaste utvecklingsmiljön för de yngsta medlemmarna av hushållet. Det finns många timmar som barn spenderar där och de börjar utveckla olika färdigheter, från uppmärksamhet och andra kognitiva färdigheter till deras sociala färdigheter för att skapa vänskap med andra klasskamrater och urtag.

Men skolan förutsätter också en ny autonomi hos barn I stadiet av barnkammare och förskola är uppmärksamheten större, men ankomsten till grundskolan förutsätter att studenten måste ta hand om mer ansvar som uppgifterna, hans första utvärderingar i form av tentor och andra arbeten. Från den spanska föreningen för barnläkemedel, AEP, värderar de detta stadium i undervisningen.


Utveckling av olika färdigheter

Även under de föregående etapperna hade eleverna att ta ett visst ansvar, denna ökning av grundskolan. Vidare slutar den professionella ansvariga för klassen på detta stadium att delta i båda behov av de minsta och dessa måste börja arbeta för sig själva.

Å andra sidan är reglerna i dessa klasser starkare än i de tidigare stadierna av undervisningen, som erbjuder barn en guide till beteende att följa i andra sociala sammanhang. Regler som är grundläggande för att vara vänliga mot resten, respekterar ordet eller inte ändrar den goda atmosfären som råder i dessa sammanhang, lär barnet själv att veta hur man ska fungera i andra miljöer som familjeförsamlingar.


Under det här läget börjar de yngsta också i extracurricular aktiviteter, vilket innebär att de små lär sig att hantera sina scheman för att sprida sina ansvarsområden. Utföra uppgifter, följa skolarbetet eller ha ett utrymme att spela. Att veta hur man fördelar tiden effektivt hjälper till autonomi av de små växer upp.

Övriga fördelar med skolan

Skolan är som sagt sagt en miljö där barnet utför en del av sin utbildning och utvecklar olika färdigheter. Tillsammans med självständighetens styrka drivs även andra färdigheter:

- Lär dig begrepp som "bästa vän" och vikten av att ta hand om dessa relationer.

- De förstår att det finns två aspekter i skollivet, den akademiska och den affektiva och att vi måste veta hur man hittar balansen mellan båda.


- Idrottspraxis. Både i urtag och i gymnasieskolan utvecklar eleverna dessa metoder som förbättrar deras hälsa.

Damián Montero

Video: Leverns nedbrytning av primära alkoholer


Intressanta Artiklar

Snack: ta hand om barnens hälsa

Snack: ta hand om barnens hälsa

Som vuxna måste barn utföra sex måltider om dagen. Ibland avvisar de små mellanmålen eftersom det stör sina spelets stunder, eller eftersom de tycker det är tråkigt att alltid äta samma. Läkare och...

Ta hand om förkylning

Ta hand om förkylning

Med två år har troligen vår baby blivit mellan åtta och tio förkylningar, speciellt om du går till plantskolan. Dessa orsakas av vissa virus som cirkulerar genom luften, är lätta att infektera....

Barn vet att husdjur inte är leksaker

Barn vet att husdjur inte är leksaker

Jul kommer och de allra flesta barn är tydliga om den gåva de vill ha: ett husdjur Oavsett om de är hundar, kaniner eller hamstrar, älskar de små djuren och vill ha dem Christmas. Det är självklart...

En dag med fiske med pappa

En dag med fiske med pappa

den Fars dag är på väg att komma fram. Har du redan tänkt på vad du ska ge henne? En bra idé att fira Fars dag i familjen och med barnen är att spendera en dag att fiska med pappa. Fiske är en mycket...