Kritiskt tänkande: varför lär filosofin till barn?

Varför? Det är den kvintessiella frågan om filosofi, men också det uttalande som många av barnens frågor börjar under sina första år av livet. Barnen ifrågasätter allting, i var och en av dem finns en liten filosof villig att ompröva världen på ett annat sätt genom kritiskt tänkande och reflektera över vissa frågor som fortfarande är obesvarade av mänskligheten.

Men ska vi undervisa barns filosofi Eller kan vi enkelt framkalla frustration med komplexiteten hos vissa begrepp? "Filosofi är ett effektivt verktyg för att uppmuntra reflektion, logik och förstärka värden bland barn", säger Sergio Díez, promotor av Filosofiska skolan i utbildningsgruppens Brains International Schools.


"Vårt mål bör inte vara att täcka stora koncept eller teorier, men att lära barn att det finns problem där det inte finns något rätt eller fel svar." Det viktiga är de färdigheter de lär sig under denna process som förmågan att argumentera, tolerans mot resten av åsikter, antagandet av en kritisk position och viktigast av allt, förmågan att bilda en kritisk åsikt utan att vara påverkad av andra ", säger Sergio Díez.

5 sätt att börja i filosofins värld hemifrån

Den grundläggande tanken är att lära barn att tänka genom filosofi och kritiskt tänkande. Att ifrågasätta varför saker är mycket fördelaktiga för barnens framtid eftersom det främjar deras självständighet, deras förmåga att fatta beslut och förstärker deras självförtroende.


1. Läser, din bästa allierade: Att fastställa vanan att läsa är mycket viktigt, även i de barn som ännu inte har lärt sig att läsa, eftersom vi kan göra det tillsammans med dem. Barns berättelser tenderar att presentera enkla konflikter mellan de tecken som vi kan analysera med barn och ta tillfället i akt att fråga dem vad de tycker om dem.

2. Håll nyfikenhet levande: inte bara bör vi vara de som får frågorna, men vi borde också vara de som formulerar dem för barnen för att hålla vaken sitt intresse för kunskap. För detta är det bäst att välja öppna frågor istället för slutna frågor som kan besvaras med en monosyllbar.

3. Uppmuntra honom att uttala sig: och framför allt, låt honom veta att hans åsikter är viktiga. Att exponera dina åsikter hjälper dig också att organisera dina tankar och låta dig bygga en historia på ett ordnat sätt. Det är också viktigt att lära dem att respektera andras åsikter, som ligger till grund för värden som tolerans och respekt.


4. Uppmuntrar dialog och debatt: Vi borde inte förväxla debatten med diskussionen. Vårt mål bör vara att barnet används för att inte ge sina åsikter på ett motiverat sätt för att exponera dem korrekt (i ton och struktur). Beroende på ålder kan vi ta upp problem med större eller mindre svårigheter. På detta sätt hjälper vi till att skapa processer för aktivt lyssnande och gruppkonstruktion av kunskap genom deltagande och dialog kring det valda temat.

5. Extracurricular aktiviteter för framtida filosofer: I allmänhet föreslås denna typ av aktiviteter i grupper så att barn kan dialoga och dela erfarenheter och åsikter. Ett exempel är teaterklassen, eftersom de bjuder barnet att sätta sig i en annan persons skor och reflektera över deras konflikter.

Concha Hernández. Professor i filosofi och värderingar i utbildningsgruppen Brains International Schools

Video: Negativt tänkande gör världen bättre


Intressanta Artiklar

Barns avund: hur man utbildar barn positivt

Barns avund: hur man utbildar barn positivt

Avundsjuka barn växer upp med ett generellt missnöje och det missnöje gör dem mycket mer medvetna om vad andra kan ha eller göra än vad de gör eller har själva. Det finns dock barn som kan ha hög...